ENDÜSTRİ 4.0 VE OTOMASYONUN ALMAN EKONOMİSİNE KATKILARI

0

Boston Consulting Group (BCG) analizine göre Endüstri 4.0’1 uygulamaya başlayan Almanya, sanayi üretiminde verimlilik artışı yakalarken, toplam üretim maliyetinde de yüzde 5 ila 8 arasında düşüş gerçekleştirdi. Bu düşüş, önü-müzdeki 10 yılda Almanya’nın 90-150 milyar euro arasında maliyet avantajı yakalayacağini gösterirken, malzeme ma-liyetleri dışarıda bırakıldığında, işleme maliyetlerinin yüzde 20 civarında düşüş kaydetmesi de beklentiler arasında yer alıyor. Bu kazançları elde edebilmek için Alman üretici-lerinin, üretim sistemlerini ve süreçlerini Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için önümüzdeki 10 yıllık dönemde 250 milyar euro otomasyon yatırım yapacağı düşünülüyor. Aynı zamanda kuruluşların ileri teknolojilere, tüketicilerin ise özelleştirilmiş ürünlere olan ilgisinin artmasıyla talepte görülecek artışın 300 milyar euroluk ek gelir elde edilme-sine imkân sağlayacağı ve istihdamda yüzde 6’lık bir artışa neden olacağı da öngörülüyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.