Faaliyetlerimiz

 1. Makine imalat sanayii sektöründe iş dünyası ve mesleki eğitim arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
  • 1.1.Makina imalat sanayii Sektörel Danışma Kurulu nun kurulması ve toplantılarının geliştirilmesi,
  • 1.2. Makine İmalat Sanayii Mesleki Eğitim ile İşbirliği Platformunun kurulması ve güncellenmesi,
  • 1.3. Makine İmalat Sanayii Yıllık Sektörel Yeterlikler ve Teknolojik Altyapı Değerlendirme kitapçığının hazırlanması,
 2. Mesleki eğitimin teknolojik altyapısı güçlendirilmesi ve pilot eğitimlerin verilmesi,
  • 2.1. Düzce MYO makine imalat sanayiinde yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla bilgisayar laboratuvarının yenilenmesi,
  • 2.2. 300 kişiye 80 saat tasarım ve çizim eğitimlerinin verilmesi,
 3. İş verimini artırmak için Sosyal Beceri Eğitim programının geliştirilmesi ve eğitimlerin verilmesi
 4. Basın lansmanının düzenlenmesi