POMPA VANA KOMPRESÖR KONGRESİ

0

KONGRENİN TEMASI DİJİTAL DÖNÜŞÜM Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin üreticisinden kullanicısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sek-törün bütün paydaşlarını küresel ve topyekün bir dö-nüşüme zorlayacağı artık tüm kesimlerce biliniyor. Bu kapsamda da kongrenin alt başlıkları, önceki yıllarda olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, tasarım ve geliştirme (HAD), yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standartlar gibi bu sektörün bütün üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi gereken konulardan oluşacak. Bunların yanı sıra kongre temasıyla ilişkili olarak alt başlıklar içinde yapay zekâ, Endüstri 4.0, katmanlı imalat ve sanal gerçeklik ile tasarım konuları da ele alınacak. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik Analizler”,
“İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı Şehirler”, “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Blok Zinciri ve Endüstrideki Uygulamaları”, “Nano Malzemeler ve Kompozitler” konularının davetli konuşmacılarca ele alınacağı kongrede, sektörden gelen bildirilerin sunumları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, kongreye bildiri ile katılım sağlamak isteyen katılımcıların, bildiri özetlerini 4 Kasım’a kadar kongre sekreteryasına göndermeleri gerekiyor. Kongre Sekretaryası için: POMSAD (www.pomsad.org.tr/kongre2020) ya da ET1X EVENTS (www.etix.com.tr) ile iletişime geçilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.